Czy opłaca się decydować na podatek liniowy? Co wiadomo o takim sposobie rozliczenia? Czy warto ją rozpatrzeć?

Podatek liniowy, jaki nazywany jest również płaskim, to jedna z metod obliczania podatku, zgodnie z którą wysokość należnego podatku jest proporcjonalna do kwoty podstawy opodatkowania. Ten rodzaj podatkowy używany jest przy obliczaniu podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także podatku należnego od osób prawnych. Kwota wyrażona w procentach podatku liniowego jest stała, wynosi dziewiętnaście procent dla każdego z podatników.

Co oprócz tego warto wiedzieć w temacie podatek dochodowy liniowy? zapraszam do lektury
W znaczeniu bardziej konkretnym taki podatek (przeznacz 1% podatku) ma polegać na wyłączeniu progresji podatkowej, co znaczy, że wzrost stawki podatkowej ma miejsce, gdy zwiększa się podstawa opodatkowania. W tym podejściu podatek liniowy jest w stanie funkcjonować w systemie podatkowym pośród takich pojęć, jak kwota zmniejszająca podatek kliknij w źródło czy wszelkie ulgi od podatku.

rozliczenia

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

W bardziej ogólnym znaczeniu podatek taki to uproszczona forma podatku, jaki odprowadzamy od osiąganych dochodów przez zniesienie ulg podatkowych, a również kwoty wolnej od podatku. W tej sytuacji całość takiego podatku zależy od ujednoliconej stawki opodatkowania, a także wielkości dochodu, to znaczy podstawy opodatkowania. Pokazując temat w ten właśnie sposób, funkcja kwoty koniecznego do zapłaty podatku od kwoty wypracowanego dochodu, to funkcja liniowa, jak oczywiście przyjmiemy, że otrzymany dochód okażę się większy od zera. Możliwość skorzystania z tego typu podatku wiąże się z dopełnieniem pewnych wymagań. Pierwsze ograniczenie jest związane ze źródłem dochodu, jaki może podlegać takiemu rodzaju opodatkowania. 


Zgodnie z obecnymi regulacjami stawką w wysokości dziewiętnastu procent mogą zostać opodatkowane wyłącznie dochody wypracowane z nierolniczej działalności gospodarczej. Kwoty pieniędzy, które biorą się z innych źródeł podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi. Ponadto, wybierając liniowy podatek dochodowy, link referencyjny podatnik nie może świadczyć na rzecz wcześniejszego pracodawcy usług tego samego rodzaju, jak praca świadczona na jego rzecz na umowie o pracy w tym samym roku podatkowym. Jeśli nie do końca rozumiemy to zagadnienie dobrze jest poradzić się zaufanego księgowego. Takie osoby są w stanie w jasny sposób wytłumaczyć nam na czym polega powyższa kwestia, jak też wiele innych odnoszących się do kwestii podatków lub w ogóle dochodów czy finansów.