Dzisiejsza pracownica księgowości musi znać problemy przedsiębiorstwa i na tej podstawie poprawiać finanse przedsiębiorstwa.

W polskim systemie prawnym stanowisko księgowej nie zostało uregulowane przepisami prawa. Mimo to środowisko księgowych posiada swój indywidualny kodeks etyki, uwzględniając specyfikę tego zawodu. Kodeks Zawodowej Etyki Rachunkowości bierze się ze świadomości, iż zawód osób, zajmujących się prowadzeniem ksiąg rachunkowych nierozerwalnie łączy się z prowadzeniem działalności podstawowej organizacji gospodarczej oraz z jej zarządzaniem.

polecany księgowy

Autor: MVO Nederland
Źródło: http://www.flickr.com

Realizowanie funkcji w tak rozległym rozumieniu prowokuje wiele pokus nieetycznego zachowania. Określone w kodeksie reguły, którymi powinny kierować się osoby zajmujące się księgowością są równolegle wyznacznikiem dla pracodawców – jakich postaw mogą oczekiwać od osób pełniących funkcję profesjonalistów od rachunkowości. W dzisiejszej gospodarce przedsięwzięcie gospodarcze funkcjonujące na rynku podlega systematycznym przeobrażeniom. Zobowiązany jest dostosowywać się do panujących uwarunkowań, spełniając przy tym coraz bardziej wysublimowane oczekiwania różnorodnych grup konsumentów.

Profesjonalna pracownica działu rachunkowości, to już nie osoba która przeprowadza operacje gospodarcze i uzgadnia konta. Dziś porządna księgowa – www.tax4business.pl/ksiegowosc-on-lin – powinna widzieć cały obraz finansowy jednostki i starać się ulepszać finanse firmy. Dobra księgowa (prowadzenie ksiąg rachunkowych wrocław) potrafi dostrzec ryzyko finansowe albo podatkowe i uchronić przed nimi firmę. Obecna księgowość powinna łączyć wzajemnie tradycję i tradycyjne zasady z współczesnym odniesieniem do kierowania gospodarką rynkową. Zasadniczym kierunkiem w rozwoju współczesnej rachunkowości jest powstawanie wielkich cetnrów ośrodków finansowo-księgowych, które systematycznie wypierają działy gospodarki finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach. To jednak nie oznacza, że ze wszystkich firm znikną wydziały zajmujące się rozliczeniami finansowo-księgowymi.

Pan księgowy

Autor: Alan Levine
Źródło: http://www.flickr.com

Jest to niemożliwe. Głównie z powodu zróżnicowania działów gospodarki. Inaczej bowiem funkcjonuje wydział finansowo- księgowy w jednostce handlowej gdzie obrót towarów jest relatywnie duży i w związku z tym jest duża ilość faktur, dużo egzekucji, a inaczej w podmiotach wytwarzających oraz sprzedających ciężki sprzęt w ilości kilkudziesięciu egzemplarzy w roku. Nie mniej jednak nie ma ujednoliconej struktury działu księgowego, nie ma też uniwersalnego pomysłu na sposób zorganizowania służb finansowo- księgowych.