Farmy fotowoltaiczne zyskują coraz większa popularność. Jak wyglądają etapy inwestycji w farmę fotowoltaiczną?

Fotowoltaika to osiąganie elektryczności z promieniowania słonecznego. Obecne przepisy prawne w zakresie budowy farm fotowoltaicznych nie są całkowicie jednoznaczne, aczkolwiek możemy określić pewien schemat działania, który musi przejść każdy kto chce zainwestować w farmę fotowoltaiczną.
Przede wszystkim potrzebna jest odpowiednia działka, na jakiej można postawić instalację oraz podłączyć ją poprzez energetykę.

Chiny

Autor: Mark Harkin
Źródło: http://www.flickr.com
1 MW elektrownia fotowoltaiczna z odstępami technicznymi potrzebuje ok.

Jeśli zainteresował Cię niniejszy tekst, to odwiedź www psychoterapia rodzinna wrocław a tam czekają na Ciebie wiadomości warte zainteresowania. Zobacz je – będziesz niesamowicie zadowolony!

2 ha terenu dobrze nasłonecznionego, niezacienionego. Trzeba zaznaczyć, iż zazwyczaj łatwiej jest wykonać farmy fotowoltaiczne tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Należy przygotować projekt koncepcyjny, który jest potrzebny do złożenia wniosku o przyłączenia do miejscowego zakładu energetycznego. projekt koncepcyjny ma duże znaczenie, gdyż wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć precyzyjnie określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, jakiej nie można swobodnie modyfikować na etapie realizacji projektu (szukaj na zielona-firma.biz). Posiadając już tytuł prawny do gruntu oraz określone zostały warunki przyłączenia, powinniśmy rozpocząć starania w zakresie uzyskania koncesji na produkowanie energii z odnawialnego źródła. Taką koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Przyjmując, że przeszliśmy przez opisane kroki i starostwo powiatowe nie wyraziło sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz gmina zezwoliła na posadowienie instalacji, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej.

Jeden z ostatnich warunków to rejestracja na towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu właściwymi certyfikatami, jak również uruchomienie oraz odebranie elektrowni przez energetykę. Jeżeli inwestor pomyśle przeszedł przez wszystkie opisane procesy będzie mógł cieszyć się pracą swojej farmy fotowoltaicznej.