Franczyza czy układ partnerski?

Polskie firmy sieciowe praktykują kilka rodzai współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi ich jednostki. W poniższym materiale spróbuję odpowiedzieć na pytania czym one się odróżniają jak też jakie obowiązki i prawa posiada partner, a jakie franczyzobiorca.

Działające w naszym kraju tak zwane systemy partnerskie to najczęściej układy o kooperacji handlowej, dystrybucji produktów bądź usług, w celu ich późniejszej sprzedaży przez wspólnika na własny rachunek. Wspólnik w zamian za design zgodny ze standardami sieci otrzymuje od fabrykanta czy dystrybutora lepsze warunki handlowe.

System partnerski gwarantuje centrali sieciowej zbyt, jednakże nie reguluje dalszych składników prowadzenia interesu, toteż daje stronom niemałą autonomię. Nierzadko system partnerski jest formą przejściową do kooperacji agencyjnej lub franczyzowej, albowiem na dłużej żadnej ze stron taki swobodny układ nie wystarczy.

Program partnerski

Autor: leyla.a
Źródło: http://www.flickr.com

Umowa franczyzowa z kolei opiera się na prawnych aktach takich jak norma prawna o ochronie konkurencji jak też konsumentów a również na regulacjach unijnych. Prawidłowo spreparowany układ franczyzowy charakteryzuje się kompleksowością, a więc drobiazgowym przedstawieniem modelu współpracy miedzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Rzecz jasna z natury rzeczy układ franczyzowy stawia franczyzodawcę na uprzywilejowanej pozycji.

Taka świetna witryna z pewnością Cię zaintryguje, gdyż jest w niej opisane bez wątpienia wiele podobnych informacji na ten tutaj temat.

Wynika to z faktu, że musi on w należyty sposób ochronić swoje „know-how”, to znaczy wiedzę na temat prowadzenia interesu w zgodny sposób z opracowanymi wzorcami. Nie znaczy to niemniej jednak, że franczyzbiorca pozostaje zupełnie ubezwłasnowolniony, jak się czasem mniema.

Reasumując, trzeba zawsze pamiętać o tym, aby przede wszystkim dokładnie umowę sprawdzić, a później skonsultować ją z jurystą.

Zaintrygowały Cię nasze wątki? To świetnie. Przejdź na kolejną stronę i doczytaj i sprawdź (http://warynski.pl/blog/rynek-pierwotny-a-rynek-wtorny-w-gdansku/) dodatkowe treści. Podziel się z autorami swymi ocenami.

Do dobrze sporządzonej franczyzowej umowy nie zagląda się w trakcie jej trwania, gdyż wszelkie kwestie operacyjne umieszczone są w podręczniku systemu.

Praktyka pokazuje tymczasem, że w pewnej części układów brakuje zasad rozsądzania spraw kontrowersyjnych w modelu współpracy pomiędzy stronami (określenie możliwych do wystąpienia obszarów konfliktowych i metod ich rozstrzygania). Prowadzi do impasu we wzajemnych stosunkach uczestników układu a także długotrwałych przewodów sądowych.