Jak sobie radzić z problemem ogromnej ilości śmieci, zasady racjonalnej gospodarki odpadami.

Obecny świat coraz bardziej zaczyna tonąć w odpadach i śmieciach. Bardzo duże potrzeby konsumpcyjne sprawiają, że ludzie kupują ogromne ilości towarów, po których opakowania z reguły się wyrzuca. Problemem są szczególnie śmieci które trafiają na dzikie wysypiska, do rzek i lasów, lecz także jeszcze niedawno to, co trafiało do śmietników także nie było należycie wykorzystywane. A przecież duża część odpadów, które trafiają na wysypiska może być ponownie wykorzystana.

Przede wszystkim będzie to dotyczyć szkła i metalu, da się je bez żadnego problemu przetopić umożliwiając tym samym ponowne przerobienie, ale przetwarzać również można tworzywa sztuczne oraz papier. Szczególnie groźne dla przyrody są plastiki, głównie dlatego, że się w zasadzie nie rozkładają. Można je jednak w pewnym stopniu przyrabiać i wykorzystywać ponownie, po warunkiem oczywiście, że będą odpowiednio posegregowane. Z tego też powodu pojawiają się coraz liczniejsze starania w taką stronę, żeby gospodarowanie odpadami dawało jak najwięcej możliwości na ich odzyskiwanie.

śmieci

Starania te odbywają się na wielu płaszczyznach. Bardzo ważna jest zmiana mentalności społeczeństwa i uświadomienia mu, że odpady wyrzucane w jakieś przypadkowe miejsca nie tylko nie mogą być ponownie wykorzystane, lecz w dużej mierze zanieczyszczają przyrodę. Proces ten jest długi i mozolny, bo nadal dla wielu najszybciej jest zostawić worek worek mikołaja w zagajniku, niż dać go do śmietnika.

Dlatego też konieczne są odpowiednie przepisy prawne, które niejako powinny zmuszać mieszkańców do odpowiedniego działania, wprowadzając równocześnie kary dla tych, którzy łamią zakazy. W ostatnich latach działania podążają w dobrym kierunku, bo w całym kraju obowiązuje segregacja śmieci. Przez to, że nie są one wymieszane, to można znacznie większą ich ilość przerobić. Wywóz odpadów komunalnych realizowany przez gminy przeważnie już uwzględnia, że jest segregacja i być odpowiednio po tym kątem rozplanowany. Dzięki temu da się odzyskać dużo więcej różnego rodzaju surowców niż do tej pory.