Kiedy należy zwrócić się o poradę do firmy windykacyjnej?

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w znacznej mierze koncentruje się na kontakcie z trasatem i sugestywnym namawianiu go do spłaty długów ewentualnie omawianiu spłaty zadłużenia na raty. W odróżnieniu od komorników, wachlarz przysługujących uprawnień windykatorowi jest stosunkowo mały. Windykator nie ma uprawnień do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, części wynagrodzenia, oraz innych obiektów, będących własnością dłużnika.

MojaWindykacja

Autor: Mojawindykacja.pl
Źródło: Mojawindykacja.pl
Misją firm windykacyjnych, wykonujących obowiązki w imieniu wierzyciela, jest odzyskiwanie należności od trasata. Teoretycznie zatem windykator może wyłącznie prosić o spłatę zadłużenia bądź pertraktować terminy i wysokość spłaty części bądź całości długu. Komornik komornik warszawa mokotów wedle prawa wyposażony został w realne narzędzia ściągnięcia długi dla przykładu ma możliwość wejść do mieszkania trasata, albo zamówić ślusarza oraz w asyście policji wyważyć zamki, jeśli trasat nie reaguje na wezwania komornika.

Uniwersalnie wykorzystywaną praktyką w firmach windykacyjnych, jest sprawdzenie faktyczności powstałego zadłużenia. Po potwierdzeniu, firma wykonuje telefon do trasata, jeżeli ten nie ureguluje długu, rozpoczyna się tok windykacji. Windykator wysyła napomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, wysyła listy polecone względnie kontaktuje się osobiście z trasatem w miejscu zamieszkania czy pracy. Częstokroć wykorzystywaną praktyką, jest informacja o możliwości wciągnięcia trasata na tak zwane listy dłużników. Lista dłużników to na przykład Rejestr Dłużników ERIF albo BIG Info Monitor – MojaWindykacja.pl – platforma windykacyjna.

Jeśli pomimo określonych wcześniej działań, dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, firma windykacyjna ostatecznie wpisuje dłużnika do bazy dłużników i wystawia rachunek własny, który również zwiększa zadłużenie dłużnika. Jeśli sprawa długu zostaje przekazana do sądu, wtenczas trasat zostaje nadto obciążony kosztami postępowania sądowego oraz wynagrodzeniem komornika, jeżeli sprawa znajdzie finał w tejże instytucji.

Większość prestiżowych przedsiębiorstw windykacyjnych, działających w granicach prawa, bez wykorzystywania nieczystych zagrywek, wykorzystuje polubowną windykację. Polega to na umożliwieniu trasatowi rozłożenia obciążenia na wygodne dla niego, comiesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma charakteru pożyczki konsolidacyjnej. Osoby, jakie mają złą przeszłość w BIK czy widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szans na zaciągnięcie w banku pożyczki konsolidacyjnej.