Ciągle jest duży problem z azbestem. Jakiego rodzaju działania zostały zrealizowane, co możemy wiedzieć na dzień dzisiejszy?

To, że azbest jest szkodliwy i trzeba go niwelować – wiadomo od dawna. To, że prędzej czy później trzeba będzie go zlikwidować z domów, trochę dociera do naszej świadomości. Kto nam w tym pomoże i skąd wziąć na to pieniądze?

Usunięcie azbestu

Autor: Achim Senft www.senft-betonbohren.de
Źródło: http://www.flickr.com
Ustaleń związanych prawnie które dotyczą azbestu wymyślono już sporo,lecz nie zawsze znajdą one odzwierciedlenie tak naprawdę. W 2002 roku został przyjęty właściwy program, w którym na przykład ustalono, że wszystkie wytwory które mogą zawierać azbest (szczegóły oferty) muszą być wykluczone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zostały tam też określone zadania prowadzące do realizacji tego zamierzenia i to, na kim one spoczywają. Jednak dla mnóstwa urzędów, które musza się zająć takim problemem, ustalony termin jest na tyle daleki, że nie mają jeszcze żadnych działań.

W zgodzie z przepisami obowiązek utylizacji azbestu (zobacz szczegóły) spoczął na posiadaczach budynków. Zwyczajny człowiek najczęściej nie zdaje sobie sprawy o funkcjonowaniu programu rządu, nie wie, gdzie się zgłosić, w jaki sposób trzeba utylizować eternit i najistotniejsze, jak bardzo jest on szkodliwy. I nawet jeśli zdejmuje azbest z dachu, to nie dlatego że jest przekonany o jego negatywnym wpływie na zdrowie, ale dlatego że dach przegląd okresowy dachu przecieka. Sposób działania jest dwojaki. Ludzie albo próbują zdjąć pokrycie z azbestu samodzielnie, co jest najgorszym z możliwych pomysłów, albo udają się do gminy – miejsca, gdzie mogą spodziewać się uzyskania pomocy. Niestety, w kilku wypadkach jedynie w teorii.

Pracownicy usuwający azbest

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Zadania gminy zawierają się w programie. Jednak są one tak określone, że zostawiają jej władzom pewną swobodę tak w czasie i zakresie zapewnianej pomocy, jak i możliwości jej udzielania. Najważniejszym obowiązkiem gminy w walce z azbestem jest rozprowadzanie informacji dotyczących zagrożeń, jakie ze sobą może przynieść, a także inwentaryzacja wszystkich wyrobów, w których jest zawarty na danym terenie i pokazanie takiego zestawienia wojewodzie.

Informacja jest niezwykle istotna – jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, czym są w ogóle te surowce wtórne, nie będzie szukał jego rozwiązania. Dlatego gmina jest zobligowana między innymi nawiązać współpracę z mediami w celu rozprowadzania informacji dotyczącej problematyki azbestu i jego szkodliwości.